[ΟΠΣ 5184568] Πρακτική Άσκηση Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5184568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail