[ΟΠΣ 5049167] Πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της νεοελληνικής γλώσσας σε δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας: η σημασία του σχολικού πλαισίου

 

Ένταξη της Πράξης «Πραγματώσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της νεοελληνικής γλώσσας σε δημόσια Γυμνάσια του κέντρου της Αθήνας: η σημασία του σχολικού πλαισίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5049167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail