[ΟΠΣ 5049910] Ποσοτικά Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων για το Συνδυασμένο Πρόβλημα Παραγωγής, Διαχείρισης Αποθεμάτων, Διανομής και Δρομολόγησης Αγαθών

 

Ένταξη της Πράξης «Ποσοτικά Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων για το Συνδυασμένο Πρόβλημα Παραγωγής, Διαχείρισης Αποθεμάτων, Διανομής και Δρομολόγησης Αγαθών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail