[ΟΠΣ 5047652] Πώς τα μιτοχόνδρια ρυθμίζουν το στρες; Aς ρωτήσουμε τη μεταβολομική

 

Ένταξη της Πράξης «Πώς τα μιτοχόνδρια ρυθμίζουν το στρες; Aς ρωτήσουμε τη μεταβολομική» με Κωδικό ΟΠΣ 5047652 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail