[ΟΠΣ 5005772] Πολυπαραμετρική Απεικονιστική Μοντελοποίηση Αλλοιώσεων για Πρόγνωση Καρκίνου του Μαστού στην Τομογραφία Μαγνητικού Συντονισμού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πολυπαραμετρική Απεικονιστική Μοντελοποίηση Αλλοιώσεων για Πρόγνωση Καρκίνου του Μαστού στην Τομογραφία Μαγνητικού Συντονισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5005772 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail