[ΟΠΣ 5047888] Πολυκεντρικό σύστημα προορισμών πολιτιστικού τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού. Μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πολυκεντρικό σύστημα προορισμών πολιτιστικού τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού. Μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail