[ΟΠΣ 5006095] «Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα και Συνέπειες στην Υγεία: Τεκμηριωμένο Σύστημα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (GrAir+ App)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα και Συνέπειες στην Υγεία: Τεκμηριωμένο Σύστημα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (GrAir+ App)» με Κωδικό ΟΠΣ 5006095 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail