[ΟΠΣ 5005089] Πλοήγηση και Οπτική Αναλυτική Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πλοήγηση και Οπτική Αναλυτική Επεξεργασία Πρωτογενών Δεδομένων» με Κωδικό ΟΠΣ 5005089 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail