[ΟΠΣ 5050330] Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης μαθητείας

 

Ένταξη της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050330 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

 

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail