[ΟΠΣ 5000599] Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Π.Σ. ΔΑΑΕ – LMDS IT System) – Α’ Φάση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Π.Σ. ΔΑΑΕ – LMDS IT System) – Α’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5000599 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail