[ΟΠΣ 5163952] Πιλοτικό πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της πράξης “Πιλοτικό πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας” με κωδικό ΟΠΣ 5163952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail