[ΟΠΣ 5162381] Πιλοτική Εφαρμογή της Δράσης” Νταντάδες της Γειτονιάς”

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πιλοτική Εφαρμογή της Δράσης Νταντάδες της Γειτονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5162381 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail