[ΟΠΣ 5041663] Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχ. έτος 2018-2019

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχ. έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5041663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail