[ΟΠΣ 5049084] Πηγές μεταβλητότητας στη λειτουργική ποικιλότητα των βενθικών κοινοτήτων και η λειτουργική πλεονασματικότητα (functional redundancy) των ειδών ως δείκτης της ακεραιότητας του θαλάσσιου πυθμένα

 

Ένταξη της Πράξης «Πηγές μεταβλητότητας στη λειτουργική ποικιλότητα των βενθικών κοινοτήτων και η λειτουργική πλεονασματικότητα (functional redundancy) των ειδών ως δείκτης της ακεραιότητας του θαλάσσιου πυθμένα» με Κωδικό ΟΠΣ 5049084 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail