[ΟΠΣ 5048924] Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών ceftiofur και tiamulin με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: Ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση ή οικοτοξικότητα;

 

Ένταξη της Πράξης «Περιβαλλοντική τύχη και αλληλεπιδράσεις των κτηνιατρικών αντιβιοτικών ceftiofur και tiamulin με την μικροβιακή κοινότητα του εδάφους: Ανθεκτικότητα, βιοαποδόμηση ή οικοτοξικότητα;» με Κωδικό ΟΠΣ 5048924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail