[ΟΠΣ 5074651] Περιφερειακός Σχεδιασμός της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

 

Ένταξη της Πράξης «Περιφερειακός Σχεδιασμός της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)» με Κωδικό ΟΠΣ 5074651 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail