[ΟΠΣ 5007616] Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail