[ΟΠΣ 5005945] Παρασκευή υδρόφιλων, υδρόφοβων και αμφιφιλικών λεπτών υμενίων TiO2 με συνδυασμό δύο διεργασιών πλάσματος χαμηλής πίεσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Παρασκευή υδρόφιλων, υδρόφοβων και αμφιφιλικών λεπτών υμενίων TiO2 με συνδυασμό δύο διεργασιών πλάσματος χαμηλής πίεσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5005945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail