[ΟΠΣ 5047890] Παρακολούθηση αμυντικών αντιδράσεων στην τομάτα, με τη βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ύστερα από εφαρμογή επαγωγέων άμυνας

 

Ένταξη της Πράξης «Παρακολούθηση αμυντικών αντιδράσεων στην τομάτα, με τη βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ύστερα από εφαρμογή επαγωγέων άμυνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047890 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail