[ΟΠΣ 5050170] Παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ (green diesel) μέσω εκλεκτικής αποξυγόνωσης (SDO) ελαίου από μικροφύκη (algal oil) με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων

 

Ένταξη της Πράξης «Παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ (green diesel) μέσω εκλεκτικής αποξυγόνωσης (SDO) ελαίου από μικροφύκη (algal oil) με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5050170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail