[ΟΠΣ 5049026] Παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση και ανάλυση ανώμαλης συμπεριφοράς σκαφών

 

Ένταξη της Πράξης «Παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση και ανάλυση ανώμαλης συμπεριφοράς
σκαφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049026 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail