[ΟΠΣ 5048444] Ορυκτολογική-Φασματοσκοπική μελέτη τυπικών και ανθρακούχων χονδριτών μετεωριτών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ορυκτολογική-Φασματοσκοπική μελέτη τυπικών και ανθρακούχων χονδριτών μετεωριτών» με Κωδικό ΟΠΣ 5048444 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail