[ΟΠΣ 5005560] «Οροτύπηση και ανίχνευση περιοχών παθογονικότητας περιβαλλοντικών στελεχών Legionella pneumophila με Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Οροτύπηση και ανίχνευση περιοχών παθογονικότητας περιβαλλοντικών στελεχών Legionella pneumophila με Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005560 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail