[ΟΠΣ 5005018] «ΟΡΝΙΘΟΠΟΛΙΣ: μελετώντας την αστική βιοποικιλότητα μαζί με τους πολίτες»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΟΡΝΙΘΟΠΟΛΙΣ: μελετώντας την αστική βιοποικιλότητα μαζί με τους πολίτες» με Κωδικό ΟΠΣ 5005018 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail