[ΟΠΣ 5164469] ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ

 

Ένταξη της Πράξης «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5164469 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail