[ΟΠΣ 5047171] ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΑΚΤΑΙΑ

 

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΝΑΚΤΑΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail