[ΟΠΣ 5000042] ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail