[ΟΠΣ 5000702] ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΑΠ 6 (8 Περιφέρειες)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΑΠ 6 (8 Περιφέρειες)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000702 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail