[ΟΠΣ 5000693] ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠ 6 (8 περιφέρειες)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΠ 6 (8 περιφέρειες)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000693 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail