[ΟΠΣ 5047947] Ολογραφία και ολοκληρωσιμότητα στην αντιστοιχία θεωριών βαρύτητας με συμμετρία Schrodinger και θεωριών πεδίου με φωτοειδή διπολική παραμόρφωση

 

Ένταξη της Πράξης «Ολογραφία και ολοκληρωσιμότητα στην αντιστοιχία θεωριών βαρύτητας με συμμετρία Schrodinger και θεωριών πεδίου με φωτοειδή διπολική παραμόρφωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047947 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail