[ΟΠΣ 5049092] «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική: ανάλυση της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα 2000-2016»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική: ανάλυση της περιφερειακής κατανομής των δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα 2000-2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5049092 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail