[ΟΠΣ 5006252] Οικονομική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου της Αγοράς Εργασίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Οικονομική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση του Θεσμικού Πλαισίου της Αγοράς Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5006252 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail