[ΟΠΣ 5047832] Οικολογική Αποδοτικότητα: Μεθοδολογικό Πλαίσιο, Εκτίμηση και Σύγκλιση

 

Ένταξη της Πράξης «Οικολογική Αποδοτικότητα: Μεθοδολογικό Πλαίσιο, Εκτίμηση και Σύγκλιση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047832 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail