[ΟΠΣ 5049427] «Οι Οθωμανοί και το Ελληνικό Τοπίο. Η πρόσληψη του τοπίου στον Ελλαδικό χώρο από τους Οθωμανούς και η επίδρασή της στον αρχιτεκτονικό και τοπιακό σχεδιασμό

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Οι Οθωμανοί και το Ελληνικό Τοπίο. Η πρόσληψη του τοπίου στον Ελλαδικό χώρο από τους Οθωμανούς και η επίδρασή της στον αρχιτεκτονικό και τοπιακό σχεδιασμό» με Κωδικό ΟΠΣ 5049427 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail