[ΟΠΣ 5050636] Οι μεταρρυθμίσεις του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στην αναδιανομή εισοδήματος και στην κοινωνική ευημερία την περίοδο 2012 – 2019

 

Ένταξη της Πράξης «Οι μεταρρυθμίσεις του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση, στην αναδιανομή εισοδήματος και στην κοινωνική ευημερία την περίοδο 2012 – 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5050636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail