[ΟΠΣ 5049563] Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί της ριζόσφαιρας για την αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών των καλλιεργειών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί της ριζόσφαιρας για την αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών των καλλιεργειών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049563 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail