[ΟΠΣ 5049016] Ο ρόλος του ρυθμού ανάπτυξης προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων στον εντοπισμό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στη διαμόρφωση του μαθησιακού τους προφίλ

 

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος του ρυθμού ανάπτυξης προφορικών γλωσσικών δεξιοτήτων στον εντοπισμό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο και στη διαμόρφωση του μαθησιακού τους προφίλ» με Κωδικό ΟΠΣ 5049016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail