[ΟΠΣ 5047928] Ο ρόλος των βιομορίων στο σάλιο και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής ως δεικτών εκτίμησης της σκελετικής ωρίμανσης στα παιδιά

 

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος των βιομορίων στο σάλιο και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής ως δεικτών εκτίμησης της σκελετικής ωρίμανσης στα παιδιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5047928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail