[ΟΠΣ 5005096] Ο ρόλος των σκοτεινών συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου της Ευρώπηs: η περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς BATS/CHI-X Europe

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος των σκοτεινών συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου της Ευρώπηs: η περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς BATS/CHI-X Europe» με Κωδικό ΟΠΣ 5005096 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail