[ΟΠΣ 5049258] Ο ρόλος των long non-coding RNAs στον καθορισμό της ταυτότητας των Νευρικών Βλαστικών Κυττάρων κατά την ανάπτυξη

 

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος των long non-coding RNAs στον καθορισμό της ταυτότητας των Νευρικών Βλαστικών Κυττάρων κατά την ανάπτυξη» με Κωδικό ΟΠΣ 5049258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail