[ΟΠΣ 5004375] Ο ρόλος των επιγενετικών μηχανισμών ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στην ετερογένεια του καρκίνου του μαστού -Προοπτικές για στοχευμένες θεραπείες

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος των επιγενετικών μηχανισμών ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης στην ετερογένεια του καρκίνου του μαστού -Προοπτικές για στοχευμένες θεραπείες.» με Κωδικό ΟΠΣ 5004375 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail