[ΟΠΣ 5047823] Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CYLD ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΝΕΦΡΟΥ

 

Ένταξη της Πράξης «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CYLD ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΝΕΦΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail