[ΟΠΣ 5006628] «O ρόλος της μοριακής μίμησης στην αυτοανοσία: η συστηματική σκλήρυνση ως πρότυπο.»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «O ρόλος της μοριακής μίμησης στην αυτοανοσία: η συστηματική σκλήρυνση ως πρότυπο.» με Κωδικό ΟΠΣ 5006628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail