[ΟΠΣ 5047644] Ο ρόλος της Μικρο-Αλβουμινουρίας (ΜΑΒ) ως βιοδείκτη στην πρόβλεψη των παροξύνσεων και των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Μία προοπτική μελέτη

 

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος της Μικρο-Αλβουμινουρίας (ΜΑΒ) ως βιοδείκτη στην πρόβλεψη των παροξύνσεων και των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Μία προοπτική μελέτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5047644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail