[ΟΠΣ 5005906] Ο ρόλος της καταλυτικής περιοχής της E3 λιγάσης ουβικιτίνης Arkadia στη ρύθμιση της δράσης του ενζύμου και στη διάγνωση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ο ρόλος της καταλυτικής περιοχής της E3 λιγάσης ουβικιτίνης Arkadia στη ρύθμιση της δράσης του ενζύμου και στη διάγνωση» με Κωδικό ΟΠΣ 5005906 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail