[ΟΠΣ 5047298] Ο Ρόλος και η Σημασία των Δωδεκανήσων στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Βρετανίας και Ιταλίας κατά την Περίοδο 1935-1939

 

Ένταξη της Πράξης «Ο Ρόλος και η Σημασία των Δωδεκανήσων στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Βρετανίας και Ιταλίας κατά την Περίοδο 1935-1939» με Κωδικό ΟΠΣ 5047298 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail