[ΟΠΣ 5047861] Νομικά ζητήματα από τη συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data) υπό το πρίσμα του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016

 

Ένταξη της Πράξης «Νομικά ζητήματα από τη συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data) υπό το πρίσμα του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047861 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail