[ΟΠΣ 5005921] ΝΕΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΟΥΑΝΥΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΣΗΣ (sGC)»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΝΕΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΟΥΑΝΥΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΣΗΣ (sGC)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail