[ΟΠΣ 5004698] Νέες βιοδραστικές ενώσεις με αντικαρκινική/αντιοξειδωτική δράση από θαλάσσια κυανοβακτήρια που συμβιούν με σπόγγους

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νέες βιοδραστικές ενώσεις με αντικαρκινική αντιοξειδωτική δράση από θαλάσσια κυανοβακτήρια που συμβιούν με σπόγγους» με Κωδικό ΟΠΣ 5004698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail