[ΟΠΣ 5047164] Νέες τεχνικές μεταφοράς γνώσης και ομαλοποίησης για την εκπαίδευση βαθιών τοπολογιών Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων με περιορισμένα δεδομένα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Νέες τεχνικές μεταφοράς γνώσης και ομαλοποίησης για την εκπαίδευση βαθιών τοπολογιών Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων με περιορισμένα δεδομένα» με Κωδικό ΟΠΣ 5047164 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail